Rosacea

ROSACEA

Laserbehandling som hjälper dig som besväras av rosacea, för att minska rodnad. 4-6 behandlingar behövs vanligtvis.

Viktigt att din hud inte är solbränd eller att du har spray tan/brun utan sol på området som ska behandlas.